abc-compressed

QUY TẮC VỀ CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ

2016/09/26 BÍ KÍP blogla

1. Mạo từ “A/AN” đứng trước danh từ số ít, đếm được, không xác định.

– A đứng trước danh từ bắt đầu bằng các phụ âm như r, m, n, l, b, c, d, g, h…
EX: a book a car a table a glass
– AN đứng trước danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm như: a, o, e, u, i
EX: an apple an egg an inkpot an orange

a-versus-an

2. Mạo từ “The” đứng trước danh từ đã được xác định.

EX: The book which you gave me is interesting
The students in this class are hard-working
The cũng được dùng trước:
– Danh từ mà người nói, người nghe đều biết rõ
EX: My father is working in the garden
– Danh từ được nhắc lại trong câu
EX: There are many trees in the garden. The trees are having fruit
– Danh từ chỉ mặt trời, mặt trăng, trái đất, sông, suối, núi, tòa nhà, khách sạn, rạp hát, trường học, câu lạc bộ, báo chí, công viên…
EX: The earth moves around the sun
– Tính từ chỉ lớp người. Động từ theo sau chia ở số nhiều
EX: We should help the poor
– Tính từ ở hình thức so sánh nhất
EX: He is the most famous student
– Danh từ trong một số nhóm từ thông dụng
EX: in the morning, in the afternoon, in the evening, in the street, all the year round…

3. Không dùng mạo từ trước các danh từ không xác định thuộc loại.

– Danh từ trù tượng ( freedom, independence, happiness…)
– Danh từ không đếm được ( coffee, water, money, sugar…)
– Danh từ đếm được số nhiều ( free, children, birds…)
Cũng không dung mạo từ trước:
– Danh từ chỉ màu sắc, vật liệu, thức ăn, bữa ăn, môn học, âm nhạc, thể thao, ngôn ngữ, bệnh tật, quốc gia , ngày trong tuần, tháng, mùa, thành phố, đường phố, tên người, chức tước…
EX: I like music
– Danh từ được bổ nghĩa bằng tính từ sở hữu ( My, his, her, your, their, our) danh từ sở hữu (John’s), hoặc các tính từ như: this, that, next, last…
EX: His car is very expensive
– Danh từ trong một số nhóm từ thông dụng
EX: at home, at school, at work, at night, in bed…

Ngày nay người ta thường hay chú trọng học ngữ pháp chỉ để đạt điểm cao trên lớp hoặc cố vào các trung tâm cày ngày cày đêm để có cái bằng ra trường. Họ có bao giờ tự nhìn nhận lại với lối học đối phó đó thì đem lại lợi ích gì cho tương lai của mình?

Với thời kì mà người người, nhà nhà đều hội nhập hóa, bạn vẫn chỉ nói lưu loát mỗi tiếng mẹ đẻ thôi sao? Hiện nay giỏi tiếng Anh không còn là một ưu thế mà nó là điều kiện bắt buộc.  Nếu bạn thực sự lo ngại cho tương lai của mình vậy hãy hành động ngay từ bây giờ. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, hãy cho bản thân một cơ hội, cùng chúng tôi tham gia lớp học thử “NÓI KHÔNG VỚI TIẾNG ANH CÂM ĐIẾC” do Language Alive! tổ chức với một cách tiếp cận tiếng Anh hoàn toàn mới lạ và hiệu quả, chắc chắn không làm bạn hối tiếc.

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *