29-6-DIỄN-VĂN-1024x536-compressed

10 BÀI DIỄN VĂN TỐT NGHIỆP “TRUYỀN CẢM HỨNG” NHẤT

2016/07/03 GIẢI TRÍ blogla

1. Steve Jobs — Stanford (2005)

2. President Obama — Howard University (2016)

3. J.K. Rowling — Harvard (2008)

4. Sheryl Sandberg — UC Berkeley (2016)
“…but I’m not gonna tell you today what I learned in life. Today I’m going to try to tell you what I learned in death”.

5. Jeff Bezos — Princeton University (2010)

6.Bill and Melinda Gates — Stanford (2014)

7. Elon Musk — USC Marshall School of Business (2014)

8. Oprah Winfrey — Harvard University (2013)

9. Jim Carrey – Maharishi University (2014)

10. Donovan Livingston’s – Harvard University (2016)

Sau khi xem qua một vài đoạn Video trên, bạn thấy thế nào, bạn có thấy Tiếng Anh gần gũi và ý nghĩa hơn rất nhiều không, có khác biệt và thú vị hơn những giờ học ngữ pháp nhàm chán trên lớp học? Chắc chắc là có rồi nhỉ vì đơn giản đây chính là Tiếng Anh thật-sự-trong-đời-sống. Tiếng Anh là ngôn ngữ và nếu chúng ta chọn cách tiếp cận qua sách vở thì đương nhiên chúng ta sẽ dễ cảm thấy KHỚP khi thực hành và nhiều bạn vẫn nói chậm ngắc ngữ khi gặp người nước ngoài là do lo tìm cấu trúc câu, từ vựng thích hợp,… KHÔNG, muốn nói tự nhiên và lưu loát bạn phải luyện cho mình được PHẢN XẠ và TƯ DUY NGÔN NGỮ bằng Tiếng Anh.

Vậy làm sao tôi có được điều đó?

Tham gia và nhúng mình những hoạt động, những ngữ cảnh trực tiếp “buộc” não bạn phải sử dụng Tiếng Anh như cái để tồn tại.

Nếu bạn tìm kiếm môi trường để có thể LUYỆN TẬP ĐỂ TIẾN BỘ LIÊN TỤC.

Hãy tham gia trở thành 1/3000 học viên năng động của Language Alive đã xây dựng hơn 100+ dự án tốt nghiệp, event, tiết mục,…bằng Tiếng Anh sau khi đã thực sự cảm thụ được vẻ đẹp sâu sắc của Tiếng Anh trong đời sống. Phương pháp của LA! là gì mà hay thế 😀 Tìm hiểu trong buổi học thử cùng chúng tôi liền nhé!

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *